Løfteåk levert til Mexico

Løfteåk levert til Mexico
No items found.

Utlaster til Norsk Stein

Cementterminal til Norcem i Risavik

Ferje Lemmen til Sandvik

Silo prosjekt til Norcem i Island

Vi har spesialisert oss på utvikling, design og produksjon av ulike konstruksjoner i stål. Produktspekteret strekker seg fra grovere konstruksjoner til finere konstruksjoner med hydraulikk, elektronikk og mekanikk. I tillegg har vi bred kompetanse på utstyr og slitestål til bergverksindustri.
Kontakt oss